Mediacje w sporach. Co to jest? Dlaczego warto z nich korzystać?

Spory można rozwiązywać nie tylko przed sądem. Mediacja to metoda rozstrzygania konfliktów odbywająca się z pomocą osoby trzeciej – mediatora. Stanowi ona alternatywę dla postępowania sądowego i niesie ze sobą szereg korzyści dla każdej ze stron.

Mediacja co to jest?

Pod pojęciem mediacji znajduje się sposób rozstrzygania sporów, w którym każda ze stron ma możliwość komunikacji i określenia swojego stanowiska, aby następnie dojść do konsensusu – akceptowalnego dla każdej strony rozwiązania.

Charakterystyczną cechą mediacji jest obecność osoby trzeciej – to mediator, który pomaga stronom, lecz jest bezstronny i niezależny.

Skąd wzięło się nazwa „mediacja”?

Słowo „mediacja” pochodzi z języka łacińskiego, w którym „mediare” tłumaczone jest jako „pośredniczyć” albo „być w środku”.

W jakich sprawach można prowadzić mediacje?

Mediacje mają bardzo szerokie zastosowanie, dlatego mogą być one prowadzone w różnych przypadkach, gdy strony są gotowe, aby się ze sobą porozumieć.

Prowadzi się między innymi mediacje rodzinne w sprawach rozwodowych czy dotyczących opieki nad dziećmi, mediacje związane z spadkami. Także mediacje stosowane są w obszarze biznesowym – realizuje się mediacje gospodarcze, pracownicze. Mogą one dotyczyć też spraw administracyjnych, urzędowych czy karnych.

Czym jest mediacja sądowa?

Jednym z typów mediacji jest mediacja sądowa. Dochodzi do niej z inicjatywy stron w postępowaniu sądowym albo z inicjatywy sądu.

W mediacjach sądowych może uczestniczyć mediator wybrany wspólnie przez strony, a wtedy, gdy nie porozumiały się one co do jego wyboru, sąd wybiera go wedle uznania.

Gdy stronom uda się dojść do porozumienia, mediacja sądowa kończy się podpisaniem odpowiedniej ugody. Jest ona potem przekazywana do sądu, który bada jej zgodność z przepisami prawa. Gdy ugoda zostaje zatwierdzona przez sąd, wówczas nabiera ona mocy ugody sądowej i może ona uzyskać klauzulę wykonalności.

Czy mediacje można prowadzić dobrowolnie?

Tak, również jest to możliwe. Takie mediacje nazywane są wtedy umownymi. Strony mogą wtedy samodzielnie wybrać mediatora, a także obszar i czas prowadzonych mediacji.

Jakie są najważniejsze zasady mediacji?

Kluczem do skutecznych mediacji jest przestrzeganie ich zasad. Główne zasady mediacji to przede wszystkim:

 • zasada dobrowolności
 • zasada zakazu wywierania nacisku przez mediatora
 • zasada poufności
 • zasada bezstronności
 • zasada neutralności mediatora
 • zasada zachowania równowagi między stronami
 • zasada kontroli zgodności z prawem wypracowanego porozumienia przez strony

Aby mediacja była udana, ważne jest zatem wybranie odpowiedniego mediatora. Osoba z dużym doświadczeniem w tym właśnie zakresie może wtedy zapewnić kompleksowe wsparcie podczas procesu porozumiewania się między stronami.

Jaki są najważniejsze zalety mediacji?

Mediacja niesie ze sobą wiele zalet, dlatego warto wziąć ją pod uwagę jako sposób rozstrzygania sporów pomiędzy stronami. Wśród najważniejszych zalet należy wyróżnić:

 • możliwość wypracowania takiego porozumienia, które będzie satysfakcjonujące dla każdej ze stron
 • strony mają kontrolę nad efektem końcowym mediacji
 • skrócenie czasu rozwiązania konfliktu poprzez brak konieczności zwracania się do sądu
 • powoduje przerwanie biegu przedawnienia roszczenia
 • w przypadku zawarcia ugody mediacyjnej w ramach sprawy sądowej ugoda ta uzyskuje moc ugody sądowej

Ile kosztuje mediacja?

Mediacje związane są z określonymi wydatkami. W tym przypadku koszty mediacji ponoszone są najczęściej równo przez każdą ze stron.

W przypadku mediacji prowadzonej w toku postępowania sądowego, stosuje się z góry określone cenniki. Gdy mediacje prowadzone są pomiędzy stronami bez inicjatywy sądu, wówczas koszty można sprawdzić w cenniku mediatora.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *